westernové oblečení pro každého

...trumf na vaší straně!

0 Kč

Obchodní podmínky e-shopu Western-Jaan.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je firma JAAN. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi firmou JAAN a jeho odběrateli. Při objednávce odběratel uznává a přijímá následující obchodní podmínky, potvrzuje jejich přečtení a souhlasí s nimi.

1.2 Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a zneužitím a budou použity pouze pro zaslání objednávky a pro komunikaci s odběratelem. Fa JAAN se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zaručuje, že všechna osobní data bude používat pouze pro vlastní potřebu a neposkytne je třetím osobám.

1.3 Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

2.1 Fa JAAN přijímá objednávky prostřednictvím internetového obchodu, písemně, telefonicky, e-mailem nebo osobním kontaktem na prodejním stánku při prodejních akcích. Pokud na objednávce nebude uvedeno jinak, bude objednávka registrována až do úplného vyřízení. Objednávku je možno (před odesláním zboží) průběžně doplňovat.

2.2 Veškeré objednávky podané uvedenými způsoby v bodě 2.1 těchto obchodních podmínek jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky odběratel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

2.3 Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží odběratelem. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky. Místem dodání zboží je adresa uvedená odběratelem v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu odběratel dává firmě JAAN souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o odběrateli a o jeho nákupech.

 

3. Platební a dodací podmínky, přepravné

 

3.1 Fa JAAN zasílá objednané zboží v rámci ČR na dobírku, do cizích zemí po připsání peněz na náš bankovní účet, prostřednictvím služby České pošty. Účtujeme poštovné dle platných tarifů České pošty. Balné neúčtujeme !

3.2 Objednané zboží je dodáno odběrateli v rámci ČR v termínech uvedených v popisu zboží, po potvrzení objednávky. Jedná se vždy o pracovní dny !

3.3 Při platbě bankovním převodem začíná termín dodání běžet po připsání peněz na náš bankovní účet.

3.4 Fa JAAN si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude odběratel neprodleně informován.

3.3. Společně se zbožím odběratel obdrží daňový doklad. Tento doklad se doporučuje odběrateli uschovat pro případ reklamace, stejně tak jako doklad o zaplacení a doručení zboží. Fa JAAN nenese odpovědnost za nedostatky v poskytovaných službách přepravce, nebo za zdržení zásilek způsobené událostmi, které nemůže ovlivnit. Fa JAAN není zodpovědná za zdržení či zrušení objednávky v případě, že odběratel poskytl nepravdivé informace, např. informace o adrese příjemce.

3.5. Pokud si odběratel objedná více zboží s různými termíny dodání, celou objednávku Fa JAAN pozastaví a odběratele informuje o přibližném termínu vyřízení celé objednávky. Odběratel na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, které je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však odběratel hradí poštovné za obě zásilky, nedohodnou-li se strany jinak.

 

4. Přednostní vyřízení objednávky

4.1. Při přednostním vyřízení objednávky odešle zboží Fa JAAN obchodním balíkem České pošty s doručením do 24 hodin (následující pracovní den od odeslání), po potvrzení objednávky.

5. Právo vrácení zboží bez udání důvodu

5.1 Odběratel má právo v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zbožím toto zboží vrátit a požadovat za něj peníze nebo jiné zboží. Toto právo má odběratel ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např. České poště), nebo přímo zástupci firmy JAAN. Náklady na poštovné hradí odběratel. Peníze za zboží budou odběrateli vráceny převodem na jeho účet (ve vyjímečných případech složenkou) a to nejpozději do sedmi pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží firmou JAAN. Peníze za přepravné se nevrací. Odběratel má právo na vrácení zboží bez udání důvodu. V tom případě musí být vrácené zboží původní, nepoužité, nepoškozené, čisté.

6. Nedoručené zásilky

6.1 Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), budeme kontaktovat odběratele se žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit.

6.2 Jestliže nás odběratel požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhý poplatek za poštovné.

6.3 Pokud se nám odběratele nepodaří kontaktovat do 7 dnů k vyjádření o nevyzvednutí zásilky,objednávku firma JAAN stornuje. V tomto případě bude další nákup odběratele v internetovém obchodě JAAN možný pouze po zaplacení zboží předem. V případě dalších problémů může být odběratel zařazen mezi blokované.

6.4 V případě bezdůvodného nepřevzetí zásilky hradí náklady na poštovné odběratel a to převodem na účet odesílatele.

 

7. Velkoobchodní prodej

 

7.1 Podmínkou přístupu k velkoobchodnímu ceníku a nákupu za VOC je vyplnění registračního formuláře. Pravdivost vyplněných údajů bude u fyzických i právnických osob ověřována.

7.2 Fa JAAN si nestanoví pro velkoobchodní prodej žádné množstevní podmínky.

7.3 Zboží odebrané za velkoobchodní ceny musí být určeno vždy k dalšímu prodeji, nikoliv k osobní potřebě !!!

8. Reklamace

8.1 Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem firmy JAAN a právním řádem platným v České republice.

8.2 Reklamační řád je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.